पुरुष स्वास्थ्य निकासी पाउडर

  • Maca Root Extract 10:1 5:1

    मका रूट निकासी १०: १:: १

    युगहरूलाई तल र काम गर्ने पुरुष र महिलाहरूको समग्र यौन ड्राइभलाई बढाउँदै जरालाई एफ्रोडाइसिएकको रूपमा प्रयोग गर्‍यो, र यसले पुरुषहरूमा वीर्य गुणस्तर सुधार गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। सही शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली बहाल गर्न प्राकृतिक शरीर प्रकार्यको साथ संयोजनको रूपमा काम गर्न सक्षम, बो प्रदान गर्न सक्षम छ